KLACHTENPROCEDURE

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over DagBest.

Een klacht kan bijvoorbeeld zijn dat U ontevreden bent over hoe er met U wordt omgegaan binnen DagBest.

Wat te doen bij een klacht:

Bespreek de klacht indien mogelijk met Lenie of Marlieke.

Vraag een gesprek aan en breng eventueel je mantelzorger, verwant of vertegenwoordiger mee.

U kunt ook een gegronde klacht neerleggen bij het klachtenportaal van de zorg, DagBest is hierbij aangesloten.

Een klacht kan worden ingediend via:

www.klachtenportaalzorg.nl.

Westeinde 14a, 1601 BJ Enkhuizen

Het Klachtenportaalzorg gaat uw klacht dan verder onderzoeken .